تعبیر خواب حرف پ بر اساس حروف الفبا   همه ما وقتی خوابی می بینیم به دنبال راهی برای تعبیر آن هستیم و به کتابها و سایت های مختلفی مراجعه می کنیم. همانطور که می دانید سایت آکاایران شامل جامع ترین مجموعه تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا می باشد. این مقاله از آکاایران به تعبیرخواب حرف پ اختصاص دارد. از شما عزیزان دعوت می کنیم در ادامه ین مقاله همچنان ما را همراهی کنید.  
پاپیون پابندانی کردن پابند
پادشاه پاچه پاتیله
پارو پاره و پارگی پارچه
پاشنه پاسبان پاس داشتن
پای انسان پالتو پالان
پتک پای تابه -جوراب پای اودجن-خلخال
پرتقال پرپهن پر
پرستو پرده داری پرده
پروانه پرواز پرنده
پست و پاکت پری پریدن
پسته پستان بند پستان
پشتی پشته پشت
پل پشه پشم
پلنگ پلک پلاس
پلیته پلو پله
پند دادن پنجه پنبه
پهلو پنیر پنکه
پوستین پوست پوتین
پینه دوز پیش بند پول
پیاله پیاز پی
پیت پیپ پیانو
پیراهن پیر شدن پیر
پیش بند پیسی پیرایه
پیشی گرفتن پیشه پیشانی
پیک نیک پیغمبری پیغمبران
پیلور پیکر پیکان
پیه خوردن پینه دوز پیمانه