گِل
تعبیر گِل را در کاه گِل نوشته ام. دیدن گِل در خواب خوب نیست و گرفتاری دست و پا گیر و ابتلا به سختی ها و مشکلات تعبیر شده بخصوص اگر دست و پا یا لباستان به گِل آلوده شده باشد گِل در خواب هر قدر چسبناک تر و غلیظ تر باشد ابتلا به گرفتاری و غم و رنج بیشتر است . کمترین ناراحتی آب گِل آلود یا گِل رقیق و سیال است که اوقات تلخی ساده تعبیر می شود . برای یافتن تعبیر گِل به (کاه گِل) نگاه کنید چون از کاه داخل آن گذشته تعبیر یکی است.