روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیرخواب

تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا

تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا

همه ما وقتی خوابی می بینیم به دنبال راهی برای تعبیر آن هستیم و به کتابها و سایت های مختلفی مراجعه می کنیم. همانطور که می دانید سایت آکاایران شامل جامع ترین مجموعه تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا می باشد. این مقاله از آکاایران به تعبیرخواب حرف آ اختصاص دارد. از شما عزیزان دعوت می کنیم در ادامه این مقاله همچنان ما را همراهی کنید.

 

 

 

آب ایستاده آب - لوک اویتنهاو آب
آب تیره آب بینی آب برداشتن
آب حمل کردن آب چشمه آب جاری
آب خوردن آب خنک آب خروشان
آب دهان آب دریا آب دادن
آب سرد آب زلال 2 آب ریختن
آب گل آلود آب گرم 2 آب شور
آب معدنی آب متعفن آب گوشت
آباد آب و هوا آب مقدس
آباژور آبادی آبادانی
آبدستان آبخانه آبتنی
آبکانه آبشار آبستنی
آبله آبگینه آبگیر
آبیاری 2 آبنوس آبنبات
آتش افروختن آتش آبیاری گلها
آتش دان آتش پرست آتش بازی
آتش فشان آتش سوزی آتش زنه
آجر آجان آتشکده
آدم و حوا آدرس آخور
آرایش کردن آرامگاه آرام
آرد آرایشگر آرایشگاه
آروغ آرواره آرنج
آزمایشگاه آزار آزاد شدن
آستین آستانه آسایش
آسیاب آسیا آسمان
آش آسیب آسیابان
آشغال آشتی آشپزخانه
آفتاب آغوش آشیانه
آکواریوم آفتابه آفتاب گردان
آلات موسیقی آل عمران آگهی درگذشت
آلومینیوم آلو آلبوم عکس
آهک آه آناناس
آهنگ و رقص تند آهن ربا آهن
آوار آهو دیدن آهنگر
آیة الکرسی آویختن آواز
آینه

تعبیر خواب حرف ل بر اساس حروف الفبا

تعبیر خواب حرف ل بر اساس حروف الفبا

تعبیر خواب حرف ل بر اساس حروف الفبا همه ما وقتی خوابی می بینیم به دنبال راهی برای تعبیر آن هستیم و به کتابها و سایت های مختلفی مراجعه می کنیم. همانطو
تعبیر خواب لوازم آرایش در آکا

تعبیر خواب لوازم آرایش در آکا

  تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا دیدن لوازم آرایش در خواب را نماد تصاویر زیر می‌داند   لوازم آرایش: میل به جلب توجه،
تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار

اگر بعد از دیدن خواب کنجکاو میشوید و بدنبال تعبیر آن میروید در مطلب زیر درباره تعبیر خواب مار از نظر قرآن را برایتان می نویسیم .
تعبیر خواب حاجی

تعبیر خواب حاجی

تعبیر خواب حاجی اگر در خواب ببینید که خودتان حاجی شده اید از شر و ترس و بلا ایمنی می یابید و اگر در خواب ببینید که دیگری حاجی شده است هم برای شما
تعبیر خواب یهودی

تعبیر خواب یهودی

اگر در خواب دیدید که در کنار یک یهودی ایستاده یا با یک یهودی مشغول به صحبت هستید پس ادامه متن را بخوانید تعبیر خواب یهودی 1.  اگر خواب
تعبیر خواب آب برداشتن

تعبیر خواب آب برداشتن

اگر توی خواب دیدید که دارید آب بر میدارید یا مشغول آب برداشتن هستید ادامه مقاله رو بخونید تعبیر خواب آب برداشتن تعبیر خواب آب برداشتن ل
تعبیر خواب گاو میش

تعبیر خواب گاو میش

محمدبن سیرین گوید: گاومیش به خواب مردی توانگر است و تاویلش چون گاوان دیگر است.2ـ اگر خواب ببینید داخل ادارة گمرک میشوید ، نشانة آن است که برایرسیدن
تعبیر خواب گُل

تعبیر خواب گُل

گُلدرخت گُل در خواب های ما زنی خوب است که به تعداد گُل هایش فرزندان خوب و برومند می آورد. دیدن گُل به طور عام در خواب خوب است بخصوص این که فقط گُل ببی
تعبیر خواب انگشتر

تعبیر خواب انگشتر

انگشتراگر در خواب ببینید که انگشتری در دست دارید که قبلا هرگز نداشته اید و از دیدن آن به انگشت خود دچار حیرت و تحسین شده اید نشان آن است که به موفقیت
تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب دندان - تعبیر خواب افتادن دندان - تعبیر خواب شکستن دنداندر جائی دیگر نوشته ام که دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتی اعتقاد داشتند
تعبیر خواب گور

تعبیر خواب گور

تعبیر خواب گور - قبر حضرت دانیال گوید: دیدن گور درخواب ، دلیل زندان است. اگر در خواب بیند گوریاز بهر خود کند، دلیل که عیش بر ویتنگ شود و بعضیگ
تعبیر خواب ورشکستگی

تعبیر خواب ورشکستگی

ورشکستگی ورشکستگی:در خواب نشانگر آن است که شخص موقعیت خود را با تلاش فراوان در جامعه ارتقا خواهد دادتعبير خواب ورشکست شدن تعبير خواب ورشکست
تعبیر خواب بامیه سبز

تعبیر خواب بامیه سبز

تعبیر خواب بامیه خورشتیـ اگر خواب ببینید به زمینی باتلاقی نزدیک می شوید که پوشیده از گیاهان سبز است ، نشانه آن است که با خنثی کردن دسیسه ها و گذشتن از
صفحه 1 از 159
برس حرارتی
تبلیغات